ก้อนปลูกสำเร็จรูป จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
14/11/2566

ก้อนปลูกสำเร็จรูป จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มีคุณสมบัติเป็นก้อนปลูกคงรูป มีสารอาหารที่จำเป็นต่อต้นไม้ ใช้แทนกระถางปลูกได้ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนประกอบ :

- เศษเหลือทางการเกษตร /เส้นใยมะพร้าว
- พีทมอส
- น้ำยางพาราเข้มข้น 60%
- เมล็ดพืช
- สแฟกนัมมอส
- น้ำ
- แป้งข้าวเหนียว
- กาว

สถานที่ผลิต : ศูนย์การเรียนรู้สำหรับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO MJU) ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิธีการใช้ :
1. นำก้อนปลูกแช่น้ำ 20-30 นาที โดยไม่ให้ก้อนปลูกลอยพ้นน้ำ
2. จากนั้นทำรูตรงกลางลึกประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อใส่เมล็ดพันธุ์พืช
3. ใส่เมล็ดในหลุมที่ขุดไว้และทำการรดน้ำอีกครั้ง
4. หลังปลูกพืชควรรดน้ำเป็นประจำทุกวัน
5. ธาตุอาหารในก้อนปลูกจะสามารถเลี้ยงต้นกล้าได้ ประมาณ 20-30 วันเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ :
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
สั่งซื้อออนไลน์ : www.maricmju.com โทรศัพท์ : 053-873-400