หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเกษตร
14/11/2566

หัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรียก่อโรคต่างๆ ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า
ส่วนผสม: หัวเชื้อจุลินทรีย์ 100%
วิธีการใช้งาน
1. การใช้จุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมัก : ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 25 ลิตรแล้วราดให้ทั่วกองเศษพืช สูงอย่างน้อยประมาณ 40 เซนติเมตร ขึ้นไป และความกว้าง 1 เมตร ขึ้นไป แล้วรดน้ำให้ชุ่มให้มีความชื้น 60% จากนั้นใส่มูลสัตว์และคลุกเคล้าให้ทั่ว (ถ้าไม่ต้องการคลุกให้ทั่วกองสามารถทำเป็นชั้นได้ตามความเหมาะสม) แล้วใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมกองเศษพืชเพื่อเก็บความชื้น และให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย เมื่อเศษพืชย่อยสลายแล้ว สามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชต่อไป
2. การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติมโตของพืช : ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 50 ลิตร แล้วราดบริเวณต้นพืช หรือฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 14 วัน

การเก็บรักษา : เก็บรักษาให้พ้นแสงและอุณหภูมิสูง
ผลิตโดย : หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร: 088-2683009

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ :
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
สั่งซื้อออนไลน์ : www.maricmju.com โทรศัพท์ : 053-873-400