กาลิคโค : นวัตกรรมสารสกัดกระเทียมจากกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมีและตัวทำละลาย อินทรีย์
21/04/2564 , อ่าน 346 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน กาลิคโค : นวัตกรรมสารสกัดกระเทียมจากกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมีและตัวทำละลาย อินทรีย์
    GARLICO : Innovative Garlic Extract from Non Chemical Process and Non-solvent Extraction
2. ชื่อนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน 10th European Exhibition of Creativity and Innovation 2018 (EUROINVENT 2018) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ เมือง Lasi ประเทศโรมาเนีย
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Award) Europe Direct Iasi Award 2018 from Romania : EUROINVENT 2018
    4.3 รางวัลพิเศษ (Special Award) of Invention from Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ประเทศอินโดนีเซีย
    4.4 รางวัลพิเศษ (Special Award) Diploma of Excellence from University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ประเทศโรมาเนีย
    4.5 รางวัลพิเศษ Special Honour of Invention from International Invention Innovation Competition in Toronto ประเทศแคนาดา
    4.6 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) of Excellent Innovation Award from University Politehnica of Bucharest ประเทศโรมาเนีย

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    กระเทียมมีสารออกฤทธิ์ ชื่ออัลลิซิน (Allicin) เป็นสาระสำคัญทีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ลดไขมันในเส้นเลือด ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล ลดไขมันในเส้นเลือด ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้ปัญหาโรคกระเพาะเรื้อรัง เป็นต้น โดยทั่วไปเมื่อกระเทียมถูกบด สับ เอนไซม์อัลลิเนสในกระเทียมสดจะเปลี่ยนสารอัลลิอิน (Alliin) ให้เป็นสาร อัลซิลิน ซึ่งเป็นกลิ่นของกระเทียม สารชนิดนี้สลายตัวได้ง่ายเมื่อกระเทยมถูกสับ ทุบหรือบด รวมถึงสัมผัสความร้อน แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสกัดที่ชื่อว่า Bio-D Technology ในสภาวะที่เหมาะสม และใช้น้ำผึ้งในกระบวนการสกัดด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถกักเก็บสารอัลซิลินไว้ได้
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    จากองค์ความรู้มาสู่กระบวนการผลิตเดผลิภัณฑ์สารสกัดจากกระเทียมโทน “กาลิโค” ที่มี อัลซิลินถึง 2.5 มิลลิกรัม ในหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มิลลิกรัม และบริษัมเอพ แอนด์บี ออแกนิคส์ จำกัด นำไปผลิตและจำหน่าย

ติดต่อสอบถาม
โทร : 02 986 5250 Email: acc.fnb@gmail.com
Website : www.fbo.co.th
Facebook : Biod.co.th