สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง
25/06/2563

     สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง นำโดย นายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง และคณะ ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

นำไปเพาะปลูกและใช้บริโภคภายในครัวเรือน ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้