สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพ ที่เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด19
25/06/2563

     วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพ ที่เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด19 (COVID-19) ณ สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้