กิจกรรม kick off โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
23/06/2563 , อ่าน 121 ครั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรม kick off โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ให้การให้ความรู้ ณ ตำบลแม่สูน อำเภแฝาง จังหวัดเชียงใหม่