4.2 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก China Associations of Innovation Inventions
    4.3 รางวัลพิเศษ (Special Honor) จาก of Center of Women Inventors of Uzbekistan
    4.4 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) จากการประกวดนวัตกรรมในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies “Archimedes-2020” ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ผลิตภัณฑ์ CANCERO (แคนเซอโร) ในรูปแบบสมุนไพรอัดเม็ด บรรจุในขวดสีชาปิดสนิทการผลิตสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรสด และกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการการออสโมติก ดีไฮเดรชัน (osmotic dehydration) ที่มีข้อดีคือ เป็นกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในการสกัด แต่ใช้น้ำผึ้งเป็นน้ำกระสายยา ทำหน้าที่เสมือนตัวทำละลายที่จะสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรสด โดยไม่ผ่านการอบแห้งใด ๆ ทำให้คุณค่าและสารสำคัญในสมุนไพรทุกชนิดยังคงอยู่ และยังสามารถกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากพืชหรือสมุนไพรทุกชนิดที่สกัด สำหรับขั้นตอนการขึ้นรูปเม็ดผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการขึ้นรูปเม็ดด้วยแป้งข้าวโพด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดที่ไม่แข็งเกินไป ไม่อ่อนเกินไป และเป็นการขึ้นรูปเม็ดที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการหล่อลื่นจำพวกแมกนีเซียม สเตรียเรท นอกจากนี้การสกัดด้วยน้ำผึ้งนั้นยังช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อรา และแบคทีเรีย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของน้ำผึ้ง กระบวนการสกัดสมุนไพรและยาด้วยกระบวนการนี้ถือเป็นรูปแบบนวัตกรรมขั้นสูงที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมยาสมุนไพรเข้าสู่เซลล์เป้าหมายเพื่อบำบัดโรคได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    ต้นแบบของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปริมาณมากเนื่องจากสามารถผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยกับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยไม่จำเพาะชนิดมะเร็งโดยแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรม และสร้างโอกาสผลักดันให้สามารถใช้ในด้านสาธารณสุขได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมCANCERO

Youtube : CANCERO กับอนาคตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย ผศ.ดร ฐิติพรรณ ฉิมสุข

 

'>

พิชิตโรคมะเร็งด้วยแคนเซอโรและฟื้นฟูเซลล์ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพจากสมุนไพร
11/05/2564 , อ่าน 847 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน พิชิตโรคมะเร็งด้วยแคนเซอโรและฟื้นฟูเซลล์ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพจากสมุนไพร
    Cancel Cancer with CANCERO and Regenerative Cells with Nutritive Herbal Products
2. ชื่อนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2019 (KIWIE 2019) ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศเกาหลีใต้
    4.2 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก China Associations of Innovation Inventions
    4.3 รางวัลพิเศษ (Special Honor) จาก of Center of Women Inventors of Uzbekistan
    4.4 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) จากการประกวดนวัตกรรมในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies “Archimedes-2020” ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ผลิตภัณฑ์ CANCERO (แคนเซอโร) ในรูปแบบสมุนไพรอัดเม็ด บรรจุในขวดสีชาปิดสนิทการผลิตสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรสด และกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการการออสโมติก ดีไฮเดรชัน (osmotic dehydration) ที่มีข้อดีคือ เป็นกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในการสกัด แต่ใช้น้ำผึ้งเป็นน้ำกระสายยา ทำหน้าที่เสมือนตัวทำละลายที่จะสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรสด โดยไม่ผ่านการอบแห้งใด ๆ ทำให้คุณค่าและสารสำคัญในสมุนไพรทุกชนิดยังคงอยู่ และยังสามารถกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากพืชหรือสมุนไพรทุกชนิดที่สกัด สำหรับขั้นตอนการขึ้นรูปเม็ดผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการขึ้นรูปเม็ดด้วยแป้งข้าวโพด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดที่ไม่แข็งเกินไป ไม่อ่อนเกินไป และเป็นการขึ้นรูปเม็ดที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการหล่อลื่นจำพวกแมกนีเซียม สเตรียเรท นอกจากนี้การสกัดด้วยน้ำผึ้งนั้นยังช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อรา และแบคทีเรีย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของน้ำผึ้ง กระบวนการสกัดสมุนไพรและยาด้วยกระบวนการนี้ถือเป็นรูปแบบนวัตกรรมขั้นสูงที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมยาสมุนไพรเข้าสู่เซลล์เป้าหมายเพื่อบำบัดโรคได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    ต้นแบบของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปริมาณมากเนื่องจากสามารถผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยกับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยไม่จำเพาะชนิดมะเร็งโดยแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรม และสร้างโอกาสผลักดันให้สามารถใช้ในด้านสาธารณสุขได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมCANCERO

Youtube : CANCERO กับอนาคตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย ผศ.ดร ฐิติพรรณ ฉิมสุข