ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก สุกง่าย ไร้มอด และข้าวพองไร้น้ำมันทอด
19/04/2564 , อ่าน 336 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก สุกง่าย ไร้มอด และข้าวพองไร้น้ำมันทอด
2. ชื่อนักวิจัย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ 2) อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย จากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ทุกท่านทราบว่าข้าวกล้องเป็นของดีมีประโยชน์ แต่คนไทยรับประทานข้าวกล้องเพียงร้อยละ 3 เนื่องจากซื้อข้าวกล้องมาเก็บรักษาไว้ไม่นานจะมีมอดทำลาย ข้าวกล้องหุงสุกมีเนื้อสัมผัสแข็ง หุงสุกยาก ในการนี้ ผู้วิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมการทำข้าวกล้องงอก สุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน ไม่ต้องใช้ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ โดยหลักคิดดังกล่าวจะเป็นวิธีการที่ชาวบ้านเข้าถึงได้ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาได้ง่าย
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    ปัจจุบันวิธีการดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปข้าวกล้องไม่น้อยกว่า 30 กลุ่มนำไปผลิตขายในเชิงการค้า และอีกผลงานหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวไทย คือการทำข้าวพองไร้น้ำมันทอด ด้วยวิธีการที่ชุมชนเข้าถึงได้ ผลิตได้โดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่งขณะนี้ มีชุมชนนำไปขยายผล ทำการผลิตจำหน่ายแล้วหลายราย

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร. 0815942158