ผลิตภัณฑ์กัมมี่ผสมคอลลาเจนปลาน้ำจืด
20/04/2564 , อ่าน 446 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์กัมมี่ผสมคอลลาเจนปลาน้ำจืด
    Brain Sweets Gummy: Chew Your Happiness and Beauty
2. ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 เหรียญเงิน (Silver Prize) จากงาน จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2018 (KIWIE 2018) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX in Korea กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก INNOPA (Indonesian Invention and Innovation Promotion Association) ประเทศอินโดนีเซีย

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดที่ได้รับความนิยมในการบริโภค และพบมีผลพลอยได้ที่เหลือเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเกล็ดปลาที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าโดยสกัดเป็นคอลลาเจนปลาน้ำจืด ในงานวิจัยนี้ได้สกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลานิลพบว่า มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและชะลอวัย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถละลายน้ำได้ดี ดังนั้นเกล็ดปลานิลจึงเป็นแหล่งของคอลลาเจนที่มีศักยภาพ ในการนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอางซึ่งช่วยทำให้ผิวหนังยืดหยุ่น และช่วยป้องกันข้อเข่าเสื่อม จากประโยชน์ดังที่กล่าวมา ทีมวิจัยจึงนำคอลลาเจนปลานิลไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ชนิดเม็ดเยลลี่ หรือกัมมี่คอลลาเจนร่วมกับการสุคนธบำบัด (aroma therapy) โดยนำน้ำมันหอมระเหยที่มี ผลต่อการลดความเครียดและกระตุ้นความจำ และผ่านการทดสอบประสาทสัมผัสในอาสาสมัครแล้ว ผลจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัมมี่คอลลาเจนนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการประมง และมีผลกระทบต่อ การสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    เป็นงานต่อยอดร่วมกับภาคเอกชนจากโครงการ : การเพิ่มมูลค่าของเหลือจากอุตสาหกรรมประมงน้ำจืดเป็นคอลลาเจนเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม จากโครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0