การผลิตชาลำไยสดด้วยเทคนิคทางศิลปะวิทยากรอาหารระดับโมเลกุล
21/04/2564 , อ่าน 479 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน การผลิตชาลำไยสดด้วยเทคนิคทางศิลปะวิทยากรอาหารระดับโมเลกุล
    Longaloop Closing the Loop Creating New Value
2. ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากการประกวด XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies 2019 (ARCHIMEDES 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย
    4.2 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Iraqi Inventors Forum
    4.3 รางวัลนวัตกรรมพิเศษ จาก Volga State University of Technology ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่ดีต่อสุขภาพโดยใช้เทคนิคการทำอาหารระดับโมเลกุลเพื่อให้ได้คุณค่า ทางโภชนาการที่หลากหลายจากเนื้อลำไยเกรดต่ำซึ่งไม่เพียงให้รสชาติที่หวานตามธรรมชาติ แต่ยังมีรสชาติ ที่แท้จริงของลำไยโดยไม่มีการปรุงแต่ง ที่เหมาะกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ