ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันผมร่วงจากธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันที่ผ่านกระบวนการพลาสมา
08/03/2565

1.ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันผมร่วงจากธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันที่ผ่านกระบวนการพลาสมา (Natural supplement for hair loss with plasma-treated turmeric)
2. ชื่อนักวิจัย
    1) อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
    3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
    4) รองศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี
    5) ดร.กานดา แจ่มจำรัส
    6) คุณปณิชา ภูหัสพงศ์

3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2020 (KIWIE 2020) ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Korea Trade-Investment Promotion Agency ประเทศเกาหลีใต้
5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ขมิ้นชันผ่านกระบวนการพลาสมา สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม กระชาย กระชาย และข่า เป็นแคปซูลอยู่ในขวดพลาสติกฝาเกลียว ใช้รับประทานวันละ 2 ครั้ง ผลิตภัณฑ์นี้มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ในการปรับธาตุเพื่อแก้ปัญหาผมร่วง ขมิ้นชันที่ใช้นี้ผ่านกระบวนการพลาสมาทำให้ขมิ้นชันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และช่วยเพิ่มความสามารถในการนำสารสำคัญจากขมิ้นชันไปใช้ในร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีภาคเอกชนร่วมมือในการนำไปผลิตและจำหน่าย