แอนโท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงสุขภาพจากดอกอัญชัน ANTHO : nutritive herbal products from butterfly pea
22/03/2564

1. ชื่อผลงาน แอนโท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงสุขภาพจากดอกอัญชัน ANTHO : nutritive herbal products from butterfly pea
2. ชื่อนักวิจัย
    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
    3) คุณภูมิภพ พิทักษ์กวานสกุล

3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
4.1 รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2020 (KIWIE 2020) ระหว่างวันที่วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ผลิตภัณฑ์ แอนโท ในรูปแบบสมุนไพรอัญชันอัดเม็ด บรรจุในซองฟอยล์การผลิตสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพและบำบัดอาการของโรคภัยเบื้องต้น การเก็บสารออกฤทธิ์ด้วยน้ำมันหอมระเหยและน้ำตาลจากธรรมชาติ และพร้อมนำส่งสาระสำคัญเข้าสู่เซลล์ เหล่านี้ทำได้ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการการออสโมติก ดีไฮเดรชัน (osmotic dehydration) ที่มีข้อดีคือ เป็นกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในการสกัด แต่ใช้น้ำผึ้งเป็นน้ำกระสายยาทำหน้าที่เสมือนตัวทำละลายที่จะสกัดสารออกฤทธิ์ จากสมุนไพรสด โดยไม่ผ่านการอบแห้งใด ๆ ทำให้คุณค่าและสารสำคัญในสมุนไพรทุกชนิดยังคงอยู่ และยังสามารถกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากพืชหรือสมุนไพรทุกชนิดที่สกัด สำหรับขั้นตอนการขึ้นรูปเม็ดผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการขึ้นรูปเม็ดด้วยแป้งข้าวโพด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดที่ไม่แข็งเกินไป ไม่อ่อนเกินไป และเป็นการขึ้นรูปเม็ดที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการหล่อลื่นจำพวกแมกนีเซียมสเตรียเรท นอกจากนี้การสกัดด้วยน้ำผึ้งนั้นยังช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อรา และแบคทีเรีย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของน้ำผึ้ง กระบวนการสกัดสมุนไพรและยาด้วยกระบวนการนี้ถือเป็นรูปแบบนวัตกรรมขั้นสูงที่ช่วยสนับสนุ และส่งเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมยาสมุนไพรเข้าสู่เซลล์เป้าหมายเพื่อบำบัดโรคได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็วต้นแบบของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปริมาณมาก เนื่องจากสามารถขยายการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการ สู่ระดับอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย