สารสกัดมะเดื่อชลอวัย “ฟื้นฟูสภาพผิว” (Fig Anti-Aging Serum)
19/04/2564

1. ชื่อผลงาน สารสกัดมะเดื่อชลอวัย “ฟื้นฟูสภาพผิว” Fig Anti-Aging Serum
2. ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรหม
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2018 (KIWIE 2018) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX in Korea กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Award) for the Excellent Investigation Taiwan จากประเทศไต้หวัน

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ที่ผลิตมีส่วนผสมของสารสกัดจากผลมะเดื่อหว้า ซึ่งเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทย เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ได้จากป่า ไม่ใช้ปุ๋ยหรือฉีดพ่นสารเคมีในการปลูกเลี้ยงแต่อย่างใด และสารสกัดนี้มีคุณสมบัติในการต้านอิสระสูงมากซึ่งสูงกว่าพืชชนิดอื่นหลายเท่า จึงเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีผู้ใดผลิตมาก่อน
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    นำสารสกัดจากผลมะเดื่อหว้าไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางต่าง ๆ ได้หลายประเภท เช่น สบู่ ยาสระผม ซีรั่ม โฟมล้างหน้า ครีมอาบน้ำ ครีมบำรุงผิวพรรณ ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่น น้ำตบ ลิปสติก ฯลฯ สามารถทำเป็นชุดของขวัญบำรุงผิวพรรณได้ สารสกัดนี้ได้จากผลผลิตจากธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวัยรุ่น เพราะสารสกัดนี้มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นยาหรือให้ปุ๋ยใด ๆ จึงสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับผิวบอบบางได้ หรือกลุ่มวัยทำงานที่มีศักยภาพในการซื้อและหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นมุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ในแง่ของวัตถุดิบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการปลูกเลี้ยงจะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของการเก็บผลผลิตและการขนส่ง มะเดื่อพันธุ์พื้นเมืองนี้สามารถขึ้นในป่าและสามารถปลูกไว้ตามพื้นที่ในสวนได้ ผลผลิตจะผลัดกันออกตลอดทั้งปี ไม่มีศัตรูพืชรบกวน จึงสามารถมีผลผลิตป้อนโรงงานได้ตลอด นอกจากนี้การสกัดสารจะสกัดจากตัวอย่างผงแห้ง ดังนั้นจึงสามารถเก็บวัตถุดิบสำรองไว้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตลอดฤดูกาล