พลีเอนแคป: เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในปลีกล้วยสกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร
03/03/2566

1. ชื่อผลงาน พลีเอนแคป: เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในปลีกล้วยสกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร
    Plee NcapTM : Microencapsulate Tablet of Banana Blossom Extract for Maternal Breastfeeding
2. ชื่อนักวิจัย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies 2018 (ARCHIMEDES 2018) ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพ โซเวียตรัสเซีย
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Award) on the Stage จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies 2018 (ARCHIMEDES 2018) ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ. กรุงมอสโคว์ ประเทศ สหภาพโซเวียตรัสเซีย
    4.3 รางวัลพิเศษ (Excellency Award) จากประเทศโรมาเนีย ในงาน ARCHIMEDES 2018
    4.4 รางวัลพิเศษ (Special Award) และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในงาน ARCHIMEDES 2018
    4.5 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย ในงาน European Exhibition of Creativity And Innovation 2018 (Euroinvent 2018) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ Palace of Culture, IASI ประเทศโรมาเนีย
    4.6 รางวัลพิเศษ (Dilpoma Award) จาก INTARG (International Exhibition of Economic and Scientific Innovation) ประเทศโปแลนด์ (Poland) ในงาน Euroinvent 2018
    4.7 รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Malaysia Research & Innovation Society (MyRIS) ประเทศมาเลเซีย ในงาน Euroinvent 2018
    4.8 รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก WIIPA ประเทศไต้หวัน ในงาน Euroinvent 2018

    4.9 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก AE Competition 2 Pertandingan Produk Inovasi ในงาน 5th Southeast Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2019 (ARC 2019) ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2562 ณ Politeknik Kota Bharu ประเทศมาเลเซีย
    4.10 รางวัล Gold Award (Category: Agricultural and Food Product Innovation) ในงาน 5th Southest Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2019 (ARC 2019) ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2562 ณ Politeknik Kota Bharu ประเทศมาเลเซีย
    4.11 รางวัลพิเศษ Special Award (Category: The Most Commercial Award)
    4.12 รางวัล First Runner Up (Competition: Agricultural and Food Product

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ผลิตภัณฑ์สารสกัดปลีกล้วยอัดเม็ด อุดมไปด้วยซาโปนิน แทนนิน สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกซึ่งช่วยในการเพิ่มการผลิตน้ำนมมารดาหลังคลอด นวัตกรรมถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากปลีกล้วยรวมทั้งยืดอายุ การเก็บรักษาและปกป้องผลิตภัณฑ์จากแสง ออกซิเจน และความชื้น นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์อัดเม็ดที่อร่อย และพร้อมรับประทานสำหรับมารดาให้นมบุตร
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    สามารถผลิตสารสกัดปลีกล้วยอัดเม็ดได้ในระดับอุตสาหกรรม ยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจำนวน 1 เรื่อง มีผู้ประกอบการจำนวน 1 แห่ง นำผลิตภัณฑ์จากสารสกัดปลีกล้วยอัดเม็ดไปใช้ประโยชน์ คือ บริษัท พลีพรีม จำกัด ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป