การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตอง
21/04/2564

1.ชื่อผลงาน การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตอง
    Phytochemical Booster Ingredient from Aroma Rice Powder
2.ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
3.ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากการประกวด XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies 2019 (ARCHIMEDES 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย
    4.2 Gold Cup (Special Cup Onstage Award) จากสมาคม CIIS ไต้หวัน
    4.3 Certificate การพัฒนานวัตกรรม จาก Ecole Marocaine Des Sciences De L' Ingenieur, ประเทศโมรอคโค

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลาถูกนำมาใช้ในการกระตุ้นการสังเคราะห์พฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง เพื่อนำมาผลิตเป็นผงใบข้าวหอมที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เมื่อนำผงใบข้าวหอมมาเปรียบเทียบชนิดของสารประกอบพอลิฟีนอลกับชาเขียว พบว่าผงข้าวหอมมีชนิดของสารในกลุ่มพอลิฟีนอลชนิดเดียวกับที่พบในชาเขียว