Longanique: มากกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
21/04/2564

1. ชื่อผลงาน Longanique: มากกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Longanique: Beyond Skin Care Product)
2. ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากการประกวดในงาน International Invention and Design Competition 2019 (IIDC 2019) ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2019

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    ลำไยตกเกรดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขายไม่ได้ราคาหรือถ้าขายได้ก็จะได้ต่ำมากซึ่งเกษตรกรไม่นิยมนำมาขายส่วนใหญ่จะนำไปทิ้งหรือใช้เป็นปุ๋ย แต่เนื่องจากลำไยเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น กรดแกลลิก กรดแทนนิก กรดเอลลาจิก เป็นต้น ดังนั้นหากนำลำไย ตกเกรดมาสกัดเอาสารสำคัญมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มหรือเครื่องสำอางจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยตกเกรดซึ่งจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
    ลักษณะผลงาน
        การสกัดสาระสำคัญจากเนื้อลำไยตกเกรดมาเป็นส่วนผสมของครีมและโลชั่นบำรุงผิว
    ความเป็นนวัตกรรม
        การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเนื้อลำไยสดด้วยหม้อนึ่งแรงดัน หลังจากวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันแล้วนำไปทำเป็นผงแล้วจึงนำไปตั้งตำรับครีมและโลชั่น ซึ่งผลการทดสอบการระคายเคืองพบว่าครีมและโลชั่นลำไยสูตรที่พัฒนาขึ้นไม่เหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่าย

6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ครีมและโลชั่นลำไยที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมในการใช้งานเนื่องจากได้ผ่านการทดสอบลักษณะทางกายภาพและการทดสอบการระคายเคือง อีกทั้งยังมีใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้ว