กระเทียมอัดเม็ด
15/03/2564

นวัตกรรมการผลิตกระเทียมอัดเม็ด
    กระเทียมมีสารออกฤทธิ์ชื่อ อัลลิซิน (Allicin) ซึ่งเป็นสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ลดไขมันในเส้นเลือด ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้ปัญหา โรคกระเพาะเรื้อรัง เป็นต้น โดยทั่วไปเมื่อกระเทียมสดถูกสับ ทุบ เอนไซม์อัลลิเนสในกระเทียมสดจะเปลี่ยนสารอัลลิอิน (Alliin) ในกระเทียมให้เป็นสารอัลลิซิน ซึ่งเป็นกลิ่นของกระเทียม สารชนิดนี้สลายตัวได้ง่ายเมื่อกระเทียมถูกสับ ทุบหรือบดรวมถึงสัมผัสความร้อน แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสกัดที่ชื่อว่า Bio-D Technology ในสภาวะที่เหมาะสม และใช้น้ำผึ้งในกระบวนการสกัด ด้วยวิธีนี้ทําให้สามารถกักเก็บสารอัลลิซินไว้ได้

การนําไปใช้ประโยชน์
    จากองค์ความรู้นํามาสู่กระบวนการผลิตเม็ดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกระเทียมโทน “กาลิโค” ที่มีสารอัลลิซินถึง 2.54 มิลลิกรัมในหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มิลลิกรัม และได้รับรางวัลเหรียญทองและโล่ห์รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ EUROINVENT2018 ถึง 12 รางวัล ณ ประเทศโรมาเนีย


ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์