HERBAL CANNABINOID TEA (MORE)
18/10/2566

HERBAL CANNABINOID TEA (MORE) มี 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ชายอดกัญชา
2. ชาใบกัญชา
3. ชายอดและใบกัญชา
4. ชาผสมยอดใบกัญชาและดอกเก๊กฮวย

ส่วนประกอบที่สำคัญ (ต่อ 1 ซอง)
Cannabis Shoots 1.00 กรัม

ชา 1 ซอง ต่อน้ำร้อน 1 ด้วย (200 ml.) นาน 5-8 นาที เอาซองชาออกก่อนรับประทาน หรือ น้ำ 1-1.5 ลิตร นาน 10-15 นาที สำหรับดื่มทั้งวัน

น้ำหนักสุทธิ 14 กรัม (1 กรัม x 14 ซอง)

ผู้ผลิตและจำหน่าย
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Email: raemju@gmail.com researchmju@mju.ac.th  โทรศัพท์ : 053-873-400