ดอ13
24/06/2563

ชื่อพันธุ์
ดอ13
ชื่อพันธุ์(Eng)
Daw13
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dimocarpus longan

วงศ์
Sapindaceae

ลักษณะประจำพันธุ์
เป็นลำไยที่จัดอยู่ในกลุ่มลำไยดอ ลำไยต้นหมื่น และกรอบกะทิ เป็นพันธุ์เบา ออกดอกติดผลง่าย

ที่มาของชื่อพันธุ์ และความใกล้ชิดกับพันธุ์อื่น
คาดว่าได้ชื่อตามลำดับหมายเลขที่ได้รับเมื่อส่งเข้าประกวด แต่ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนถึงที่มาของชื่อพันธุ์ดังกล่าว

ลักษณะใบ
ขนาดของใบย่อยโดยเฉลี่ย ความยาว 16.40 เซนติเมตร ความกว้าง 5.00 เซนติเมตร สีของใบแก่ด้านบน เขียวเข้ม สีของใบแก่ด้านล่าง เขียวซีด ลักษณะขอบใบ เป็นคลื่น ลักษณะแผ่นใบ เป็นคลื่น ลักษณะของปลายใบ เรียวแหลมและปิดงอ ลักษณะฐานใบลิ่มรูปร่างของใบ รีค่อนข้างแคบ ลักษณะของเนื้อใบ คล้ายกระดาษ ความมันของแผ่นใบ เป็นมัน สีก้านใบประกอบด้านบน เหลือง สีก้านใบประกอบด้านล่าง เหลือง จำนวนใบประกอบต่อช่อใบ 4-7 ใบ

จำนวนดอกย่อย
ดอกย่อยโดยเฉลี่ย 1,539 ดอก/ช่อ ดอกเพศผู้ 1,462 ดอก ดอกเพศเมียหรือดอกกระเทย 77 ดอก สัดส่วนดอกเพศผู้ต่อดอกเพศเมียหรือดอกกระเทย 19:1

ลักษณะผล
รูปร่าง กลมแป้น ความสมมาตร ปานกลาง ความสม่ำเสมอ สม่ำเสมอ หน้าตัด ป้อมรี ปลายผล ป้านกลม ผิวเปลือก เรียบ ความกว้างผล 30.12 เซนติเมตร ความยาวผล 28.57 เซนติเมตร น้ำหนักผล 13.29 กรัม จำนวนผลต่อกิโลกรัม 76 ผล ร้อยละของน้ำหนัก เปลือก: เนื้อ: เมล็ด 12:76:12 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 21.42 บริกซ์

หมายเหตุ/ความสำคัญ
-